ผู้ค้าได้นำเงินออกจากบัญชี PayPal ของฉัน เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

คุณอาจได้ทำข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินไว้กับ PayPal ซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้ารายนี้หักเงินจากบัญชี PayPal ของคุณได้
 
ถ้าต้องการดูว่าข้อตกลงการเรียกเก็บเงินใดมีผลกับบัญชี PayPal ของคุณอยู่
  1. โปรดไปที่ 'การตั้งค่า'
  2. คลิก 'กาชำระเงิน'
  3. คลิก 'จัดการการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า' ใต้หัวข้อ 'การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า'
ข้อควรทราบ: ถ้าคุณไม่ได้ทำข้อตกลง และเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดรายงานใน 'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย'