บัญชี PayPal มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

สินค้าและบริการ – การชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า
ไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อคุณใช้ PayPal เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ แต่จะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยถ้าคุณเป็นผู้ค้าและรับเงินค่าสินค้า/บริการค่ะ เช่น จากการขายสินค้าบน eBay

การชำระเงินระหว่างประเทศ
จะมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ถ้าคุณรับชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

การถอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินอาจจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชีธนาคารที่คุณโอนเงินเข้าค่ะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการถอนเงิน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม PayPal สำหรับประเทศไทย