บัญชี PayPal ของฉันถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ค้า เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

คุณอาจทำข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินไว้กับ PayPal ซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้ารายนี้หักเงินจากบัญชี PayPal ของคุณได้
 
ถ้าต้องการดูว่าข้อตกลงการเรียกเก็บเงินใดมีผลกับบัญชี PayPal ของคุณอยู่
  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. คลิกการชำระเงิน
  3. คลิกจัดการการชำระเงินอัตโนมัติ ภายใต้ "การชำระเงินอัตโนมัติ"
ข้อควรทราบ: ถ้าคุณไม่ได้ทำข้อตกลง และเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดรายงานใน 'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย'