นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คืออะไร และสินค้าใดที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ช่วยคุ้มครองผู้ขายในกรณีที่ผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องว่าการชำระเงินไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ซื้อยื่นการปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรโดยอ้างว่าไม่ได้รับสินค้า สำหรับการทำรายการในวันที่ 13 เมษายน 2020 หรือหลังจากนั้น นโยบายคุ้มครองผู้ขายจะครอบคลุมสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เช่น การท่องเที่ยว บริการขายตั๋ว และบริการสำหรับสินค้าดิจิทัล ยกเว้นในกรณีที่ครอบคลุมในตลาดของคุณอยู่แล้ว ด้วยนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คุณจะได้รับการคุ้มครองสำหรับการทำรายการที่มีสิทธิ์ทั้งหมดเต็มจำนวน
 
ด้านล่างนี้คือข้อกำหนดหลักบางส่วนที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตาม เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากนโยบายคุ้มครองผู้ขาย

 • การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการระบุไว้โดย PayPal ว่ามีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์บางส่วนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ
 • การเชื่อมโยงระบบ PayPal ของคุณจะต้องเป็นปัจจุบัน
 • บัญชีของคุณจะต้องอยู่ในสถานะที่ดี
 • คุณต้องตอบกลับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของเรา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
สำหรับสินค้าที่จับต้องได้
 • คุณจะต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ'
 • คุณต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้า หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว หรือหลักฐานยืนยันการจัดส่งที่มีการลงชื่อรับสินค้า ในกรณีที่เป็นไปได้
สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการสำหรับสินค้าดิจิทัล
 • คุณจะต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ามีการจัดส่งสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือสินค้าดิจิทัลแล้ว หรือสินค้าที่จัดส่งเป็นไปตามที่ระบุ หรือได้ให้บริการเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุแล้ว หลักฐานที่น่าเชื่อถือ อาจรวมถึงหลักฐานใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ซื้อของคุณได้รับสินค้าหรือบริการแล้ว หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำรายการ
 • คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการซื้อสินค้า
 • คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเชื่อมโยงระบบทางเทคนิค ซึ่งทาง PayPal ได้แจ้งให้คุณทราบโดยเฉพาะ
 • คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำรายการมาตรฐานของ PayPal ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุ้มครองผู้ขายจะ ไม่ มีผลบังคับใช้กับกรณีต่อไปนี้
 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธชำระเงินที่ยื่นในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขายปลีก
 • สินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงบัตรของขวัญและอื่นๆ
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนไม่ว่าประเภทใด
 • การชำระเงินโดยใช้ฟังก์ชันเพื่อนและครอบครัวของ PayPal
 • การชำระเงินที่ดำเนินการโดยใช้การชำระเงินทางเลือก (หรือการชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบ) ของบัญชี PayPal, การจ่ายเงินปันผลของ PayPal, การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน, การชำระโดยตรงของ PayPal, การชำระเงินผ่าน Website Payments Pro หรือ Virtual Terminal, การชำระเงินผ่าน PayPal Business และ PayPal Here
 • สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้รับ ซึ่งระบุอยู่ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' สำหรับกรณีที่จัดส่งสินค้าแล้ว เราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่นัดหมายโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่ถูกต้องได้
ไม่มีการจำกัดวงเงินหรือจำนวนเงินสูงสุดสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขาย อย่างไรก็ตาม PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนนโยบายคุ้มครองผู้ขาย ถ้าผู้ขายละเมิดสิทธิประโยชน์ที่เสนอ ในกรณีที่มีการเพิกถอนนโยบายคุ้มครองผู้ขาย PayPal จะทำการติดต่อสื่อสารกับคุณก่อนที่จะดำเนินการใดๆ
 
สำหรับข้อกำหนดการรับสิทธิ์ฉบับเต็ม โปรดดูข้อตกลงนโยบายคุ้มครองผู้ขายฉบับเต็มในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราจะไม่อัปเดตสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการในทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 
ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าดูสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการเมื่อใด สัญญาอาจยังคงระบุว่าการให้บริการสินค้าที่จับต้องไม่ได้และบริการสำหรับสินค้าดิจิทัลจะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นอื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้