ทำไมเงินที่ฉันได้รับจากการขายสินค้าใน eBay ถึงถูกพักไว้ในบัญชี PayPal ของฉัน จะสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ได้เมื่อใด

เมื่อคุณได้รับเงินค่าสินค้าที่ขายใน eBay เงินจำนวนดังกล่าวอาจปรากฏอยู่ในยอดคงเหลือที่รอดำเนินการถ้าคุณเป็นผู้ขายรายใหม่ หรือเป็นผู้ขายที่มีคะแนนใน eBay 'ต่ำกว่ามาตรฐาน' หรือถ้าเงินจำนวนดังกล่าวมีความเสี่ยงในระดับสูง 

โปรดอย่ากังวล เงินจำนวนดังกล่าวยังคงเป็นเงินของคุณ เพียงแค่ไม่สามารถนำออกไปใช้ได้ชั่วคราวจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันเอาไว้

โดยปกติผู้ขายรายใหม่ของ eBay มักจะประสบกับการพักเงินที่ได้รับชำระ เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยปกติแล้วคุณจะสามารถนำเงินที่เข้ามาในบัญชีไปใช้ได้ทันที

  • ครบ 90 วันนับจากที่คุณขายสินค้าใน eBay สำเร็จเป็นครั้งแรก และ
  • คุณได้รับเงิน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากยอดขายรวมของคุณใน eBay และ
  • คุณขายสินค้าใน eBay ครบ 25 ครั้ง


จะมีการปล่อยเงินที่ได้จาก eBay ของฉันเมื่อไหร่
ระยะเวลาโดยปกติที่คุณจะสามารถนำเงินที่ได้จาก eBay ไปใช้ได้คือ

  • เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะสินค้าในบัญชี eBay ว่าคุณได้จัดส่งสินค้าแล้ว คุณจะสามารถนำเงินไปใช้ได้ในอีก 7 วันหลังจากวันที่คาดว่าจะนำส่งสินค้าได้อย่างช้าที่สุด
  • เมื่อคุณดำเนินตามคำสั่งซื้อ แต่ไม่อัปเดตสถานะคำสั่งซื้อในบัญชี eBay คุณจะสามารถนำเงินที่ได้รับชำระไปใช้ได้ในอีก 21 วันถ้าผู้ซื้อไม่ได้รายงานปัญหาในการทำรายการ

ข้อควรทราบ: หลังจากเงินของคุณถูกปล่อยแล้ว คุณอาจต้องรอจนถึงเที่ยงคืน (แต่ปกติเร็วกว่านั้น) จึงจะเห็นเงินปรากฏในบัญชี