ทำไมเงินที่ฉันได้รับจากการขายสินค้าใน eBay ถึงถูกพักไว้ในบัญชี PayPal ของฉัน จะสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ได้เมื่อใด

เมื่อได้รับชำระเงินค่าสินค้าที่ขายใน eBay แล้ว eBay อาจขอให้พักเงินของคุณไว้ชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินนั้นได้ทันทีจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อในสภาพที่สัญญาไว้ 

โดยปกติเราจะยกเลิกการพักเงินใน eBay ภายใน 21 วัน หลังจากยกเลิกการพักเงิน คุณอาจต้องรอจนถึงเที่ยงคืน (แต่ปกติเร็วกว่านั้น) จึงจะเห็นยอดเงินปรากฏในบัญชี

จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพักเงินใน eBay ได้อย่างไร
ผู้ปฏิบัติงานของ PayPal จะไม่สามารถอัปเดต เปลี่ยนแปลง หรือตอบคำถามเกี่ยวกับการพักเงินใน eBay ของคุณได้ โปรดติดต่อ eBayเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดการชำระเงินของคุณจึงถูกพักไว้และสอบถามวิธีที่คุณจะขอรับเงินได้เร็วขึ้น

ทำไมการชำระเงินของฉันจึงถูกพัก
ก่อนที่จะพักการชำระเงินใน eBay เราจะพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจาก eBay และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การชำระเงินของคุณอาจถูกพักไว้ใน eBay ถ้าคุณเป็นผู้ขายรายใหม่หรือได้รับการจัดอันดับผู้ขายเป็น "ต่ำกว่ามาตรฐาน" ใน eBay หรือการชำระเงินอาจมีความเสี่ยงสูง