ทำไมมีการเรียกเก็บเงินหลายครั้งในขั้นตอนการยืนยันบัตร

ถ้าคุณขอรหัส PayPal มากกว่า 1 ครั้ง คุณจะเห็นรายการเรียกเก็บเงินชั่วคราวจากเราในใบแจ้งยอดบัตรของคุณมากกว่า 1 รายการค่ะ

เราเรียกเก็บเงินจากบัตรเพื่อส่งรหัส PayPal ใหม่ให้คุณ เมื่อคุณป้อนรหัส PayPal ที่ถูกต้องในบัญชี PayPal เพื่อยืนยันบัตรของคุณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินทั้งหมดที่เราเรียกเก็บจะถูกคืนไปยังบัตรใบดังกล่าวทันที แต่รายการคืนเงินอาจจะใช้เวลา 30 วันจึงจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางบริษัทผู้ออกบัตรของคุณค่ะ