ทำไมถูกเรียกเก็บเงิน 1 บาทหลังจากเพิ่มหรืออัปเดตบัตรในบัญชี PayPal

เมื่อคุณเพิ่มบัตรหรืออัปเดตข้อมูลบัตรที่เชื่อมโยงไว้กับบัญชี PayPal เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าบัตรของคุณยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ เราอาจจะพักเงินจำนวน 1 บาทในบัตรของคุณไว้ชั่วคราว ซึ่งคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจริงๆ การพักเงินนี้จะอยู่ในบัตรของคุณเป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น และจะแสดงสถานะเป็น "พักเงิน" หรือ "รอดำเนินการ"

เราจะคืนเงินที่พักไว้กลับไปยังบัตรของคุณ ซึ่งอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือไม่เกิน 30 วัน โดยขึ้นอยู่กับทางธนาคารของคุณค่ะ