ทำไมการคืนเงินถึงยังรอดำเนินการอยู่

ถ้าสถานะการคืนเงินของคุณอยู่ในระหว่างรอดำเนินการ แสดงว่าผู้ขายของคุณออกเงินคืนโดยใช้เงินจากบัญชีธนาคาร แต่ธนาคารยังไม่ได้ดำเนินการกับเงินจำนวนดังกล่าว ขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 3-5 วันทำการจึงแล้วเสร็จ เมื่อเสร็จขั้นตอนดังกล่าว การคืนเงินจะเข้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal หรือบัตรของคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณทำการชำระเงินเริ่มต้น