ถ้าต้องการคืนเงินในขณะที่บัญชี PayPal ถูกจำกัดการใช้งานอยู่ จะต้องทำอย่างไร

คุณจะสามารถ ขอคืนเงินได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขปัญหาจนบัญชี PayPal ของคุณกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ ถ้าต้องการค้นหาวิธีแก้ไขการจำกัดการใช้งานบัญชี โปรดไป 'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย'

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้บัญชีกลับมาใช้งานตามปกติ คุณสามารถมอบอำนาจให้เราคืนเงินในนามของคุณได้ โดยส่งอีเมลมอบอำนาจให้เราได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ

  1. ไปที่ 'ติดต่อเรา'
  2. เลือก การชำระเงิน แล้วเลือก คืนเงิน ในเมนูหัวข้อ
  3. คลิก ส่งอีเมลถึงเรา ที่ด้านล่าง และระบุข้อมูลต่อไปนี้ในข้อความของคุณ:
    • ID การทำรายการ
    • ชื่อและอีเมลของผู้รับ
    • จำนวนเงินที่ต้องการคืน
  4. คลิก 'ส่ง'

ถ้าคุณจะคืนเงินให้ผู้ซื้อสำหรับเรื่องที่เป็นข้อพิพาท ข้อพิพาทจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณคืนเงินเต็มจำนวน ถ้าคุณเลือกที่จะคืนเงินบางส่วน ข้อพิพาทจะยังคงเปิดอยู่ และผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอคืนเงินบางส่วนของคุณ