ดูอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของ PayPal ได้ที่ไหน

ถ้าการชำระเงินของคุณต้องมีการแปลงสกุลเงิน คุณสามารถดูอัตราการแปลงของเราได้ในหน้าการทำรายการก่อนทำการชำระเงิน คุณยังสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนของเราได้ทุกเวลาตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. ไปที่ กระเป๋าสตางค์
  2. คลิก 'เครื่องคำนวณสกุลเงิน' ใต้รายการยอดคงเหลือที่ใช้ได้ของคุณ
  3. ป้อนสกุลเงินและจำนวนเงินที่คุณต้องการตรวจสอบ และอัตราแลกเปลี่ยนของเราจะปรากฏในหน้าเดียวกัน

ถ้าคุณชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต คุณยังสามารถเลือกอัตราการแปลงสกุลเงินของผู้ออกบัตรแทนอัตราการแปลงสกุลเงินของเราได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ดูและเปลี่ยนตัวเลือกการแปลงสกุลเงิน

ถ้าคุณเลือกใช้อัตราของผู้ออกบัตร อัตราการแปลงสกุลเงินจะกำหนดโดยผู้ออกบัตร และเราจะไม่สามารถแสดงอัตราให้คุณทราบได้ ณ เวลาที่มีการชำระเงิน ถ้าต้องการทราบอัตราที่แน่นอน คุณจะต้องตรวจสอบในใบแจ้งยอดของบัตรในภายหลัง หรือติดต่อผู้ออกบัตรโดยตรง

ข้อควรทราบ:
  • อัตราแลกเปลี่ยนของเรารวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในราคาขายส่งที่ PayPal ได้รับสกุลเงินต่างประเทศมา และ PayPal เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
  • สำหรับบัตร American Express จะมี คุณจะไม่มีตัวเลือกให้ใช้กระบวนการแปลงสกุลเงินของ PayPal American Express จะดูแลการแปลงสกุลเงิน