ฉันไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทำรายการกับผู้ขาย/ผู้ซื้อของฉันบน PayPal จะยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้อย่างไร

ถ้าคุณและผู้ซื้อหรือผู้ขายของคุณไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทนี้ให้เป็นข้อเรียกร้องใน PayPal ได้ เมื่อยกระดับเป็นข้อเรียกร้องเท่ากับว่าคุณกำลังขอให้ PayPal ตรวจสอบข้อเรียกร้องนี้ และตัดสินผลลัพธ์

คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้ทุกเวลาภายใน 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาท ข้อพิพาทจะถูกปิดโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีการยกระดับเป็นข้อเรียกร้องภายใน 20 วัน ข้อพิพาทที่ปิดไปแล้วจะไม่สามารถเปิดขึ้นใหม่หรือยกระดับให้เป็นข้อเรียกร้องได้

วิธียกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง

  1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิก ดู ถัดจากเรื่องของคุณ
  3. คลิก ส่งเรื่องไปที่ PayPal
  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

หลังจากที่ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องแล้ว เราจะส่งอีเมลแจ้งความคืบหน้าและการดำเนินการ/หรือข้อมูลที่จำเป็นให้คุณทราบ โดยปกติเราสามารถตัดสินเรื่องได้ภายใน 30 วัน หรือน้อยกว่านั้น หรือบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้นคุณสามารถตรวจสอบสถานะข้อเรียกร้องของคุณได้ทุกเวลาที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย