ฉันสามารถเปิดข้อพิพาทที่ปิดไปแล้วอีกครั้งในบัญชี PayPal ของฉันได้หรือไม่

เมื่อข้อพิพาทปิดแล้วจะไม่สามารถเปิดขึ้นมาใหม่ได้

ถ้าคุณซื้อสินค้าใน eBay คุณอาจสามารถยื่นข้อเรียกร้องกับ eBay ได้ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าใน eBay และข้อพิพาท โปรดไปที่หน้า ฝ่ายบริการลูกค้าของ eBay