ฉันจะให้ข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมแก่ PayPal เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องได้อย่างไร

หลังจากที่ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องแล้ว เราจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ และอาจขอความร่วมมือจากคุณเพื่อดำเนินการใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบ คุณสามารถช่วยได้โดยการตอบกลับตามที่เราขอโดยเร็วในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

วิธีดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องมีขั้นตอนดังนี้
  1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. ค้นหาเรื่องในรายการเรื่องที่รอการแก้ไข
  3. คลิก ตอบกลับ ถัดจากเรื่องของคุณ
  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตอบกลับ
ถ้าคุณได้คืนเงินให้ผู้ซื้อของคุณแล้ว คุณสามารถส่งหลักฐานให้เราได้ตามขั้นตอนด้านบน

ถ้าคุณจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้ (เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเช่นกัน) คุณจะเห็นตัวเลือกเพื่ออัปโหลดข้อมูลของคุณในรายละเอียดเรื่องของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อส่งไฟล์ของคุณให้เรา