ฉันจะยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งได้อย่างไร

ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้

ถ้าผู้ขายของคุณต้องการที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ยืนยันแล้ว โปรดติดต่อผู้ขายโดยตรงและแจ้งว่าบริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ ผู้ขายสามารถจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ยังไม่ยืนยันได้ แต่จะต้องรับผิดต่อข้อพิพาทใดๆ ที่ผู้ซื้อยื่น