ฉันจะดูสถานะการคืนเงินในบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร

ต่อไปนี้คือวิธีดูสถานะการคืนเงินของคุณในคอมพิวเตอร์:

  1. ไปที่ กิจกรรม
  2. คลิกตัวกรองขั้นสูง
  3. คลิกคืนเงิน
  4. คลิกที่การทำรายการเพื่อดูรายละเอียด
ในแอป PayPal แตะกิจกรรมของคุณบนหน้าจอหลักเพื่อดูสถานะการคืนเงิน (คุณไม่สามารถออกการคืนเงินได้จากแอป PayPal)

การคืนเงินของฉันคืนไปที่ไหน
เงินที่ได้รับคืนจะกลับไปยังแหล่งเงินเดิมที่คุณใช้ในการชำระเงินนี้ การคืนเงินนี้จะยังคงรอดำเนินการจนกว่าเงินของผู้ขายจะได้รับการชำระบัญชี
  • ถ้าคุณชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต เงินที่ได้รับคืนจะถูกโอนเข้าบัตรดังกล่าว โดยคุณอาจต้องรอถึง 30 วันจึงจะเห็นรายการคืนเงินดังกล่าวในใบแจ้งยอดของบัตรในรอบถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร
  • ถ้าชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal เงินที่ได้รับคืนจะถูกโอนเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
  • ถ้าคุณใช้บัตรเพื่อชำระเงินส่วนหนึ่ง และใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal เพื่อชำระเงินอีกส่วนหนึ่ง เงินที่ได้รับคืนแต่ละส่วนจะถูกโอนเข้าบัตรและบัญชี PayPal ตามที่คุณใช้

ถ้าการทำรายการเดิมมีการแปลงสกุลเงิน และผู้ขายคืนเงินคุณหลังจาก 1 วันของการชำระเงินเดิม อัตราแลกเปลี่ยน (รวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน) ณ วันที่ออกการคืนเงินจะมีผลบังคับใช้แทน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจากการชำระเงินเดิมของคุณ เนื่องจากค่าธรรมเนียมและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเงินได้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

การคืนเงินหลังจาก 180 วัน (ของการชำระเงินเดิม) จะถือเป็นการชำระเงินครั้งใหม่ จำนวนเงินจะเข้าไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal และถูกหักค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินตามปกติ