ฉันจะดาวน์โหลดรายงานใบแจ้งยอดของประวัติการทำรายการ PayPal ได้อย่างไร

คุณสามารถดาวน์โหลดประวัติการทำรายการในรูปแบบไฟล์ CSV, TAB, PDF, Quicken หรือ Quickbooks ได้ โดยไฟล์ CSV หรือ TAB นั้นสามารถเปิดในโปรแกรมสเปรดชีตใดก็ได้ เช่น Microsoft Excel

วิธีการดาวน์โหลดรายงานกิจกรรมของประวัติการทำรายการของคุณมีดังนี้

  1. ไปที่กิจกรรม
  2. คลิก ใบแจ้งยอด ทางด้านขวาของหน้า จากนั้นคลิก กำหนดเอง
  3. เลือกประเภทการทำรายการ ช่วงวันที่ และรูปแบบไฟล์
  4. คลิก สร้างรายงาน
  5. เมื่อรายงานพร้อมแล้ว คลิก ดาวน์โหลด
นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดรายเดือนได้ ใบแจ้งยอดนี้จะสรุปยอดเดบิตและเครดิตรวมของแต่ละสกุลเงินในบัญชี รวมถึงยอดคงเหลือเริ่มต้นและยอดคงเหลือสุดท้ายสำหรับเดือนที่ระบุ

วิธีการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดรายเดือนมีดังนี้

  1. ไปที่กิจกรรม
  2. คลิก ใบแจ้งยอด ทางด้านขวาของหน้า จากนั้นคลิก มาตรฐาน
  3. โปรดเลือกใบแจ้งยอดรายเดือนที่คุณต้องการดาวน์โหลด ภายในปีที่เฉพาะเจาะจง
  4. คลิก ดาวน์โหลด