จะได้รับคืนสิทธิ์การคุ้มครองผู้ขายจาก PayPal ได้อย่างไร ถ้าก่อนหน้านี้ได้ถูกพักสิทธิ์ไว้

เพื่อความปลอดภัยของการทำรายการ สิทธิ์ในความคุ้มครองผู้ขายของคุณอาจจะถูกพักไว้ชั่วคราว ถ้าเราพบกิจกรรมดังต่อไปนี้ในระหว่างตรวจสอบบัญชี PayPal ของคุณ

 • บัญชี PayPal ของคุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • บัญชี PayPal ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal อื่นๆที่ถูกพักสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้


การลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงและการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าของคุณจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณได้รับสิทธิ์การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คืนมาและสามารถรักษาสิทธิ์นี้ไว้ต่อไปได้ค่ะ


การให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าของคุณ:

 • เสนอการคืนเงินและแจ้งนโยบายการคืนสินค้าไว้ในที่ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย
 • ใช้บริการบริษัทจัดส่งที่เชื่อถือได้
 • ตั้งค่าข้อความสำหรับการบริการลูกค้าในบัญชี PayPal ของคุณ
 • แจ้งข้อมูลสำหรับติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของคุณ (รวมถึงเวลาทำการและระยะเวลาในการตอบกลับ) เมื่อลูกค้าติดต่อมา ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างมืออาชีพและสุภาพ


การลดความเสี่ยงของการฉ้อโกง:

 • อธิบายข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขาย (ใส่ภาพของสินค้าในมุมต่างๆ)
 • ตรวจสอบข้อมูลในคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนทำการจัดส่งสินค้า เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หากพบคำสั่งซื้อที่น่าสงสัย ให้ติดต่อลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากพบคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง ให้ชะลอการจัดส่งสินค้าและหลีกเลี่ยงการจัดส่งสินค้าแบบภายในข้ามคืน ยกเว้นในกรณีที่คุณมั่นใจว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกต้องตามกฎเกณฑ์
 • ใช้เครื่องมือเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง เช่น การตรวจสอบที่อยู่ IP การระบุรหัสประจำตัวอุปกรณ์ ตัวกรองการฉ้อโกง ฯลฯ
 • อัปเดตชื่อธุรกิจที่ระบุในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตเป็นประจำ ถ้าผู้ซื้อไม่รู้จักหรือไม่คุ้นกับชื่อธุรกิจของคุณ พวกเขาอาจจะยื่นข้อเรียกร้องกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปฏิเสธชำระเงินได้
 • ตรวจสอบคำสั่งซื้อว่ามีสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น:
  • ผู้ซื้อขอให้ส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
  • คำสั่งซื้อที่มีจำนวนมากกว่าปกติ
  • ผู้ซื้อขอให้เปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • คำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นจนผิดสังเกต
  • คำสั่งซื้อหลายรายการจากลูกค้าคนละคนกัน แต่ให้ส่งไปยังที่อยู่เดียวกัน
  • มีการชำระเงินเกินพร้อมด้วยคำขอเพิ่มเติม
  • ผู้ซื้อขอให้จัดส่งสินค้าโดยเร่งด่วนหรือแบบภายในข้ามคืน
  • คำสั่งซื้อจากอีเมลที่น่าสงสัย
  • คำสั่งซื้อจากที่อยู่ที่น่าสงสัย (เช่น ตู้ ป.ณ. หรืออาคารที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย)
  • คำสั่งซื้อที่แยกกันหลายรายการจากบัญชี PayPal บัญชีเดียวกัน


เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ถ้าบัญชีของคุณถูกพักสิทธิ์การคุ้มครองผู้ขายไว้ชั่วคราว และเมื่อมีการคืนสิทธิ์ดังกล่าวให้คุณค่ะ