จะแก้ไขชื่อเจ้าของบัญชีในบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร

เราช่วยคุณเปลี่ยนชื่อในบัญชี PayPal ของคุณได้ ในกรณีที่สะกดผิดหรือคุณได้เปลี่ยนชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในบัญชีของคุณเป็นชื่อบุคคลอื่น

วิธีเปลี่ยนชื่อของคุณมีดังนี้:

  1. ไปที่ส่วน การตั้งค่าของคุณ
  2. คลิกแก้ไขที่อยู่ถัดจาก "ชื่อ"
  3. เลือกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแล้วคลิกดำเนินการต่อ
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าเว็บ

ถ้ามีการพิมพ์ผิดในชื่อของคุณ คุณมีโอกาสครั้งเดียวที่จะทำการแก้ไขเล็กน้อย

เราอาจขอให้คุณแสดงเอกสารเพื่อรับรองการขอเปลี่ยนชื่อ ซึ่งคุณสามารถอัปโหลดผ่านบัญชีของคุณได้ เมื่อเราได้รับเอกสารของคุณ เราจะตรวจสอบคำขอของคุณ และตอบกลับคำขอภายใน 3-5 วันทำการในกรณีปกติ