จะเปิดข้อพิพาทได้เมื่อไร

ถ้าคุณพบปัญหาดังต่อไปนี้ คุณสามารถเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายได้ภายใน 180 วันค่ะ (นับจากวันที่ชำระเงิน)

  • คุณไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ
  • คุณได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจน

แต่ก่อนเปิดข้อพิพาท เราอยากขอให้คุณลองติดต่อกับทางผู้ขายโดยตรงดูก่อน ผู้ขายส่วนใหญ่ยินดีช่วยคุณติดตามการจัดส่งสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ ซึ่งวิธีนี้จะเร็วกว่าและทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยกว่าการเปิดข้อพิพาทค่ะ