จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหลักในบัญชี PayPal ได้อย่างไร

แม้ว่าคุณสามารถมีที่อยู่อีเมลหลายอีเมลในบัญชี PayPal ของคุณ แต่ที่อยู่อีเมลหลักจะเป็นที่อยู่สำหรับรับการชำระเงินและการแจ้งเตือนจาก PayPal คุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบที่อยู่อีเมลหลักได้หากกำลังใช้อีเมลนั้นเป็นอีเมลหลักอยู่

ถ้าต้องการใช้ที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกันเพื่อรับการชำระเงินและการแจ้งเตือน คุณจะต้องเพิ่มและยืนยันที่อยู่อีเมลนั้นในบัญชีของคุณก่อนแล้วกำหนดให้เป็นอีเมลหลักของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ 'การตั้งค่า'  
  2. คลิก + ถัดจาก "อีเมล"
  3. ป้อนอีเมลใหม่ และคลิก 'เพิ่มอีเมล'
  4. เราจะส่งอีเมลยืนยันไปให้คุณ ค้นหาในกล่องจดหมายและคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลนี้
  5. ในหน้าการตั้งค่า คลิก 'แก้ไข' ถัดจากที่อยู่อีเมลนี้แล้วเลือก "ทำให้ที่อยู่อีเมลนี้เป็นอีเมลหลักเพื่อรับการแจ้งเตือน"
  6. คลิก 'เปลี่ยนอีเมล'

คุณเพิ่มอีเมลในบัญชี PayPal ของคุณได้สูงสุด 7 อีเมลสามารถใช้แต่ละอีเมลในบัญชี PayPal ได้ครั้งละหนึ่งอีเมลเท่านั้น คุณสามารถแก้ไขหรือลบที่อยู่อีเมลรองจากการตั้งค่าของคุณเมื่อไรก็ได้