จะเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์ในบัญชี PayPal ได้อย่างไร

ขั้นตอนในการอัปเดตที่อยู่ไปรษณีย์ในบัญชี PayPal ของคุณ:

  1. ไปที่ การตั้งค่าของคุณ
  2. คลิก จัดการที่อยู่ทั้งหมด ในส่วน "ที่อยู่"
  3. คลิก อัปเดต ใต้ที่อยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยน
  4. ป้อนข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก 'เปลี่ยนแปลงที่อยู่'


คุณไม่สามารถลบที่อยู่หลักของคุณได้ แต่คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ด้วยข้อมูลใหม่ แล้วจึงตั้งค่าเป็นที่อยู่หลักแทนได้

โปรดทราบว่าหลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลประเทศของคุณได้ ถ้าคุณย้ายออกนอกประเทศไทย คุณต้องเปิดบัญชี PayPal ใหม่ให้ตรงกันกับประเทศที่คุณย้ายไป