จะออกการคืนเงินผ่าน PayPal เพื่อยุติข้อพิพาทที่มีคนยื่นกับฉันได้อย่างไร

ถ้าต้องการแก้ไขข้อพิพาทการทำรายการ คุณสามารถออกการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนให้แก่ผู้ซื้อ วิธีคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน

  1. ไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิกตอบกลับถัดจากเรื่องข้อพิพาท
  3. เลือกตัวเลือกคำตอบสำหรับออกการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าเว็บเพื่อเสนอการคืนเงิน​
ถ้าคุณคืนเงินเต็มจำนวน เราจะแก้ไขและปิดข้อพิพาท ถ้าคุณเสนอคืนเงินบางส่วน เราจะปิดข้อพิพาทถ้าผู้ซื้อยอมรับข้อเสนอของคุณ ถ้าคุณเสนอที่จะคืนเงินบางส่วนที่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ซื้อขอมา ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาทกับผู้ซื้อของคุณ