จะรายงานการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นกับ PayPal ได้อย่างไร

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรายงานกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกง ซึ่งจะไม่เพียงแต่จะปกป้องตัวคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เว็บไซต์มีความปลอดภัยในการทำธุรกิจอีกด้วย

ต่อไปนี้คือกิจกรรมที่ฉ้อโกงบางประเภท กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่เรารวบรวมไว้ด้านล่างเพื่อรายงานกิจกรรมเหล่านั้น:

กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ

ถ้าคุณสังเกตเห็นการใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้รายงานเราทันทีผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิก รายงานปัญหา
  3. เลือกการทำรายการที่ต้องการยื่นข้อพิพาท แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
  4. เลือก "ฉันต้องการรายงานกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต"
  5. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อรายงานปัญหา

อีเมล PayPal ปลอมหรือเว็บไซต์ปลอมแปลง

ถ้าคุณได้รับอีเมล PayPal ที่ดูเหมือนอีเมลปลอม หรือคุณมาจากเว็บไซต์ PayPal ปลอมแปลง โปรดรายงานให้เราทราบโดยส่งต่ออีเมลต้นฉบับหรือ URL ไปยัง spoof@paypal.com เมื่อคุณส่งต่ออีเมลให้เราแล้ว ให้ลบอีเมลดังกล่าวออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณ และอย่าคลิกลิงก์ใด ๆ ในอีเมล

ไม่ได้รับสินค้าหรือพบผู้ขายที่อาจฉ้อโกง

ถ้าคุณชำระเงินแต่ยังไม่ได้รับสิ่งของที่คุณชำระเงินไป หรือเชื่อว่าผู้ขายอาจฉ้อโกง คุณสามารถเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของเรา แล้วเริ่มติดต่อสื่อสารด้านปัญหากับผู้ขายของคุณ วิธียื่นข้อพิพาท:

  1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิก รายงานปัญหา
  3. เลือกการทำรายการที่ต้องการยื่นข้อพิพาท แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
  4. เลือก "ฉันไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ"
  5. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อยื่นข้อพิพาท 
ถ้าคุณไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ขายได้ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้ทุกเมื่อภายใน 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาท เราจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องและสรุปผลการตัดสินตามหลักฐานที่ได้รับจากคุณและผู้ขายของคุณ