จะถอนเงินจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของฉันในสกุลเงินอื่นได้อย่างไร

คุณสามารถถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินได้ครั้งละหนึ่งสกุลเดียวเท่านั้น ถ้าต้องการถอนจำนวนเงินทั้งหมดจากบัญชี PayPal ของคุณ คุณจำเป็นต้องโอนเงินทั้งหมดไปที่ยอดคงเหลือหนึ่งที่เป็นสกุลเงินบาทไทยหรือดอลลาร์สหรัฐ

ถ้าคุณถือยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่น คุณสามารถโอนเงินทั้งหมดไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  1. ไปที่กระเป๋าสตางค์
  2. คลิกที่ด้านขวาของยอดคงเหลือที่คุณต้องการแปลงสกุลเงิน แล้วคลิก 'แปลงสกุลเงิน'
  3. เลือกสกุลเงินและป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการแปลงแล้วคลิก 'ถัดไป'
  4. คลิก 'แปลงทันที'

เมื่อคุณแปลงสกุลเงินทั้งหมดเป็นหนึ่งสกุลเงินแล้ว คุณจะสามารถ ถอนเงินจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณได้