จะต่ออายุหรือเปลี่ยนหนังสือรับรองสำหรับ "ลายเซ็น API" หรือ "ใบรับรอง API" ได้อย่างไร

คุณสามารถลบลายเซ็นหรือใบรับรอง API ที่มีอยู่ได้ แล้วร้องขออันใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิก 'เครื่องมือสำหรับผู้ขาย' ในหน้าสรุปข้อมูลบัญชีของคุณ
  2. คลิก 'อัปเดต' ถัดจาก "การเข้าใช้ API"
  3. คลิก 'จัดการข้อมูลประจำตัว API' ใต้ "การเชื่อมโยงระบบ API แบบ NVP/SOAP"
  4. ลบ "ลายเซ็น API" หรือ "ใบรับรอง API" ที่คุณต้องการลบออก
  5. ขอ "ลายเซ็น API" หรือ "ใบรับรอง API" ใหม่
ข้อควรทราบ: คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนถ้าคุณทำการลบหนังสือรับรอง API ที่กำลังใช้งานในแอปพลิเคชัน การลบหนังสือรับรอง API ดังกล่าวจะทำให้แอปพลิเคชันทำงานไม่ได้ โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้เสมอถ้าคุณต้องการสร้างข้อมูล API ใหม่

ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ API ของ PayPal โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ "นักพัฒนาระบบ PayPal"