จะติดตั้งหนังสือรับรองสำหรับ "ลายเซ็น API" หรือ "ใบรับรอง API" ได้อย่างไร

การติดตั้ง "หนังสือรับรอง API" ของคุณ

เมื่อคุณร้องขอหนังสือรับรองสำหรับ "ลายเซ็น API" หรือ "ใบรับรอง API" คุณจะต้องติดตั้งหนังสือรับรองในแอปพลิเคชันหรือตะกร้าสินค้าของคุณ หรือใส่ในรหัสที่กำหนดเองของคุณ

"ลายเซ็น API"

ใช้ "ลายเซ็น API" ของคุณในการเชื่อมโยงระบบ

  • สำหรับตะกร้าสินค้าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า: คัดลอกและวาง "ชื่อผู้ใช้ API" "รหัสผ่าน API" และ "ลายเซ็น" ในหน้าจอการกำหนดค่าหรือการจัดการตะกร้าสินค้า
  • สำหรับตะกร้าสินค้าที่กำหนดเอง: จัดเก็บ "หนังสือรับรอง API" ในที่ปลอดภัยที่จำกัดการเข้าใช้
"ใบรับรอง API"

ติดตั้ง "ใบรับรอง API" ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  • ถ้าคุณใช้ SDK ของ PayPal คุณอาจต้องเข้ารหัสข้อมูลใบรับรองก่อนทำการติดตั้ง
  • ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ตะกร้าสินค้าของบุคคลที่สาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการตะกร้าสินค้าที่คุณใช้บริการอยู่ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งใบรับรองใหม่
  • ถ้าคุณมีการเชื่อมโยงระบบที่กำหนดเอง คุณจะต้องวางใบรับรองใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณอาจต้องยืนยันกับนักพัฒนาระบบหรือผู้ดูแลระบบของคุณว่าจะวางใบรับรองตรงไหน
การทดสอบ "หนังสือรับรอง API" ของคุณ

ควรทำการทดสอบส่วนใหญ่ของคุณใน สภาพแวดล้อมแบบ Sandbox ของ PayPal แม้ว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายจะสามารถดำเนินการได้ใน สภาพแวดล้อมเสมือนใช้งานจริงของ PayPal โดยใช้หนังสือรับรองสำหรับใช้งานจริงของคุณได้ก็ตาม