จะตอบกลับข้อพิพาทของ PayPal ที่ผู้ซื้อยื่นได้อย่างไร

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ซื้อผ่านกระดานข้อความในเรื่องข้อพิพาท วิธีการตอบกลับข้อพิพาท:

  1. ไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิก 'ดู' ใต้ "การดำเนินการ" ที่อยู่ถัดจากเรื่องของคุณ
  3. ตอบกลับถึงผู้ซื้อและป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อมูลการติดตามพัสดุ) แล้วคลิก 'โพสต์ข้อความ'

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร
คุณมีเวลา 20 วันนับจากวันที่มีการเปิดข้อพิพาทเพื่อสื่อสารกับผู้ซื้อของคุณ


ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ภายใน 20 วัน คุณหรือผู้ซื้อสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องเพื่อให้ PayPal ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ถ้าข้อพิพาทไม่มีการยกระดับภายใน 20 วัน เรื่องรับแจ้งนี้จะปิดลงโดยอัตโนมัติในวันที่ 21 และระบบจะปล่อยการชำระเงินไปถึงคุณ

เมื่อมีข้อพิพาทถูกยกระดับเป็นข้อเรียกร้อง คุณต้องตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวภายใน 10 วัน จากนั้น PayPal จะตรวจสอบเรื่อง และตัดสินผลการตัดสินโดยปกติภายใน 10-14 วัน คุณสามารถดูสถานะของเรื่องและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย