จะดูสถานะของข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใน PayPal ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถดูสถานะของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธการชำระเงิน หรือวงเงินของบัญชีได้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย โดยดำเนินการดังนี้:
  1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิก เรื่องที่รอการแก้ไข เพื่อค้นหาเรื่องของคุณ สถานะของเรื่องจะแสดงอยู่ในส่วน"สถานะ"
  3. คลิกเรื่องเพื่อแสดงรายละเอียดของสถานะ 
ถ้าไม่พบเรื่องของคุณ โปรดคลิก เรื่องที่ปิดไปแล้ว และค้นหาอีกครั้ง