จะชำระเป็นเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้บัตรเครดิตผ่าน PayPal ได้อย่างไร

เมื่อชำระสกุลเงินที่ต่างจากบัตรเครดิตของคุณ คุณมีสองตัวเลือกในการแปลงสกุลเงิน:

  • ใช้กระบวนการแปลงสกุลเงินของ PayPal: เราจะทำรายการของคุณโดยใช้สกุลเงินของบัตรคุณ คุณสามารถดูอัตราการแปลงสกุลเงินได้ก่อนทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
  • ใช้กระบวนการแปลงสกุลเงินของผู้ออกบัตรเครดิต: เราจะหักจำนวนเงินนั้นจากบัตรของคุณในสกุลเงินที่ผู้ขายเลือก เราไม่ทราบอัตราการแปลงสกุลเงินในขณะที่ทำการชำระเงิน คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มเติมเท่านั้นจนกว่าคุณจะได้รับใบแจ้งยอดบัตร
คุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการแปลงสกุลเงินสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรได้ก่อนที่จะทำรายการ ถ้าคุณชำระเงินผ่านหน้า "ชำระเงินและเรียกเก็บเงิน" โปรดคลิก 'เปลี่ยน' ถัดจาก "แปลงสกุลเงินด้วย PayPal" ในรายละเอียดการชำระเงินของคุณ ถ้าคุณกำลังชำระเงินในร้านค้าออนไลน์ โปรดคลิก 'ดูตัวเลือกการแปลงสกุลเงิน' ในหน้าการชำระเงิน จากนั้น คุณสามารถเลือกแปลงจำนวนเงินที่ชำระกับทางผู้ออกบัตรของคุณได้

ข้อควรทราบ:
  • สำหรับบัตร American Express จะมี คุณจะไม่มีตัวเลือกให้ใช้กระบวนการแปลงสกุลเงินของ PayPal American Express จะดูแลการแปลงสกุลเงิน
  • ค่าธรรมเนียมจะถูกรวมไว้ในอัตราแลกเปลี่ยนถ้าการชำระเงินของคุณต้องมีการแปลงสกุลเงิน ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดค่าธรรมเนียม โปรดดูส่วนของค่าธรรมเนียมในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal