จะคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนในข้อพิพาทได้อย่างไร

ถ้าต้องการเสนอเงินคืนเต็มจำนวน:

  1. ไปที่'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย'
  2. คลิก 'ดู' ที่อยู่ถัดจากเรื่องของคุณ
  3. คลิก 'เสนอการคืนเงินเต็มจำนวน' ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ
  4. ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิก 'ดำเนินการต่อ'
  5. คลิก 'ชำระเงินคืน'
การคืนเงินเต็มจำนวนจะปิดข้อพิพาทโดยอัตโนมัติ

เรื่องนี้จะต้องอยู่ใน 'ข้อพิพาท' หรือ 'รอคำตอบจากผู้ขาย' เพื่อออกเงินคืน ถ้าเรื่อง 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' โปรดติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการคืนเงินเต็มจำนวน

เพื่อเสนอการคืนเงินบางส่วนสำหรับข้อพิพาทของคุณ: 
  1. ไปที่'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย'
  2. คลิก 'ดู' ที่อยู่ถัดจากเรื่องของคุณ
  3. คลิก 'ส่งข้อเสนอ'
  4. ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการคืนเงินแล้วคลิก 'ดำเนินการต่อ'