จะขอการชำระเงิน PayPal คืนได้อย่างไร

ถ้ามีการรับเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้ค่ะ แต่คุณยังสามารถขอเงินคืนได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

การชำระเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ
คุณสามารถอีเมลถึงผู้รับอธิบายถึงข้อผิดพลาดและขอเงินคืนได้ภายใน 180 วัน (นับจากวันที่ชำระเงิน) และผู้รับเงินสามารถคืนเงินให้คุณได้จากหน้า "รายละเอียดการทำรายการ" ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ไปที่กิจกรรม แล้วคลิกที่การชำระเงินเพื่อดูข้อมูลติดต่อของผู้รับ

ปัญหาอื่นๆ
ถ้าคุณชำระค่าสินค้าแล้วและพบปัญหาอื่น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ขายเป็นอันดับแรกเพื่อการแก้ไขที่เร็วขึ้น ถ้าคุณไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้ คุณสามารถเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายได้ภายใน 180 วัน (นับจากวันที่ซื้อสินค้า) ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของข้อพิพาท

จะได้รับเงินคืนอย่างไร
คุณจะได้รับเงินคืนไปยังแหล่งชำระเงินเดิม ถ้าคุณใช้บัตรเดบิต/เครดิตชำระเงิน คุณจะได้รับเงินคืนกลับไปยังบัตรที่คุณใช้ชำระเงินภายใน 30 วัน ถ้าคุณใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ชำระเงิน คุณจะได้รับเงินคืนกลับเข้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ภายใน 3-5 วันทำการค่ะ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการคืนเงินได้ตลอดเวลาในบัญชี PayPal ของคุณ สถานะของการคืนเงินมีดังนี้
  • รอดำเนินการ: ดำเนินการคืนเงินแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของทางธนาคาร ปกติเงินจะเข้าบัญชีใน 3-5 วันทำการ
  • คืนเงินแล้วหรือคืนแล้วบางส่วน: การคืนเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์ โปรดตรวจดูเงินคืนในยอดคงเหลือบัญชี PayPal หรือบัตรของคุณ
  • พักเงินชั่วคราว: การคืนเงินถูกดำเนินการก่อนที่การชำระเงินตั้งต้นของคุณจะถูกหักบัญชีจากทางธนาคาร โดยปกติจะใช้เวลา 3-5 วันทำการจึงจะเสร็จสมบูรณ์และเงินคืนจะเข้ากลับไปยังบัญชี PayPal ของคุณทันทีค่ะ
  • เสร็จสมบูรณ์: การเงินคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ขาย/ผู้รับ แต่อาจยังไม่ปรากฎในยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีก 3-5 วันทำการ