จะขอการชำระเงิน PayPal คืนได้อย่างไร

ถ้ามีการรับเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้ แต่คุณยังสามารถขอเงินคืนได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

การชำระเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ
คุณสามารถส่งอีเมลถึงผู้รับเพื่ออธิบายถึงข้อผิดพลาด และขอเงินคืนได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ชำระเงินและผู้รับสามารถคืนเงินให้คุณได้จากหน้า "รายละเอียดการทำรายการ" ของการชำระเงินของคุณภายในกรอบเวลานี้

ถ้าต้องการดูรายละเอียดการติดต่อของผู้รับ โปรดไปที่หน้ากิจกรรม และคลิกที่การชำระเงินที่เกี่ยวข้อง จาก 'แอป PayPal' แตะ 'กิจกรรมของคุณ' บนหน้าจอหลัก

พบปัญหาอื่นๆ
ถ้าคุณชำระค่าสินค้าแล้วและพบปัญหาอื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ขายเป็นอันดับแรกเพื่อการแก้ไขที่เร็วขึ้น ถ้าคุณไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้ คุณสามารถเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของข้อพิพาท

เงินจะคืนไปที่ไหน
ถ้าได้รับการคืนเงิน เงินนั้นจะคืนไปยังแหล่งชำระเงินเดิมที่ใช้ในการชำระ ถ้าคุณใช้บัตรเดบิต/เครดิตชำระเงิน คุณจะได้รับเงินคืนกลับไปยังบัตรดังกล่าวภายใน 30 วัน ถ้าคุณใช้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ชำระเงิน คุณจะได้รับเงินคืนกลับไปยังยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ภายใน 3-5 วันทำการ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการคืนเงินได้ทุกเมื่อในบัญชี PayPal ของคุณ สถานะของการคืนเงินมีดังนี้:
  • รอดำเนินการ: ดำเนินการคืนเงินแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของทางธนาคาร ปกติเงินจะฝากเข้าบัญชีภายใน 3-5 วันทำการ
  • คืนเงินแล้วหรือคืนแล้วบางส่วน: การคืนเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดตรวจดูเงินคืนในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal หรือบัตรของคุณ
  • พักเงินชั่วคราว: การคืนเงินมีการส่งก่อนที่การชำระเงินเดิมของคุณจะถูกหักบัญชีจากทางธนาคาร โดยปกติจะใช้เวลา 3-5 วันทำการจึงจะเสร็จสมบูรณ์ และเงินที่คืนจะกลับไปยังยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
  • เสร็จสมบูรณ์: การเงินคืนมีการส่งเสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ขาย/ผู้รับ แต่อาจยังไม่ปรากฏในยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ของคุณ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีก 3-5 วันทำการ
ข้อควรทราบ: ถ้าการทำรายการเดิมมีการแปลงสกุลเงิน และผู้ขายคืนเงินให้คุณโดยใช้ PayPal หลังจาก 1 วันของวันที่ชำระเงินเดิม อัตราแลกเปลี่ยน (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน) ณ วันที่ออกการคืนเงินจะมีผลบังคับใช้แทน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจากการชำระเงินเดิมของคุณ เนื่องจากค่าธรรมเนียมและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินได้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา