ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท PayPal คืออะไรและเพราะเหตุใดฉันจึงถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้

PayPal เรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทเพื่อจัดการกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำรายการที่ดำเนินการโดยผู้ซื้อที่มีบัญชี PayPal หรือผู้ซื้อที่ใช้ PayPal Checkout ในฐานะผู้ใช้งานชั่วคราว  ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทนี้ใช้กับการทำรายการลักษณะดังกล่าวทั้งเมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องกับ PayPal โดยตรง และเมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องผ่านการปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตร หรือการตีคืนการชำระเงินกับธนาคารของตน  ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทนี้ไม่ใช้กับการทำรายการที่ดำเนินการผ่าน PayPal Pro หรือการประมวลผลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขั้นสูง ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการทำรายการ "ที่ไม่มีแบรนด์"

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของข้อเรียกร้องที่ยื่นต่อยอดขายทั้งหมดของคุณในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน เว้นแต่อัตราการเกิดข้อพิพาทของคุณจะเท่ากับหรือมากกว่า 1.5% และคุณมีการทำรายการขายมากกว่า 100 รายการในช่วงสามเดือนเต็มที่ผ่านมา ถ้าคุณจัดอยู่ในประเภทดังกล่าว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทอัตราสูงสำหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ 

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานจะได้รับการยกเว้นสำหรับการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal ที่ไม่ได้ยกระดับไปเป็นข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทที่ได้รับการไกล่เกลี่ยอย่างฉันมิตรระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือข้อพิพาทที่ยื่นกับ PayPal โดยตรงในฐานะการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทและข้อเรียกร้อง รวมถึงวิธีการรับมือ โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

อัตราการเกิดข้อพิพาทมีการคำนวณอย่างไร  
ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทอัตราสูงและค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานคืออะไร
ผู้ขายที่อยู่ในสถานการณ์ของค่าธรรมเนียมข้อพิพาทอัตราสูงจะหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับข้อพิพาทได้อย่างไร
ผู้ค้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมข้อพิพาทอัตราสูงจะได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากผู้ค้ารายอื่นๆ อย่างไร
จะดูอัตราการเกิดข้อพิพาทสำหรับบัญชี PayPal ของฉันได้ที่ไหน
จะดูจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบัญชีและเรื่องของฉันได้ที่ไหน
ผู้ค้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมข้อพิพาทอัตราสูงจะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะปรับใช้ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทหรือไม่
ถ้าผู้ค้ายื่นอุทธรณ์เรื่องและชนะอุทธรณ์ จะมีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนหรือไม่
ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินสำหรับการทำรายการบน PayPal ที่ไม่มีแบรนด์ (DCC) หรือไม่