คำถามเกี่ยวกับการคืนเงินของคุณ

จะได้รับค่าธรรมเนียมการทำรายการคืนหรือไม่

ไม่ได้ เมื่อคุณคืนเงินการชำระเงินให้ผู้ซื้อของคุณ ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่คุณจ่ายไปแล้วเมื่อรับการชำระเงินเดิมจะไม่ได้รับการคืนเงิน

ผู้ซื้อบอกว่ายังไม่ได้รับการคืนเงิน เพราะเหตุใด

ถ้าผู้ซื้อใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตในการชำระเงินนี้ จำนวนเงินจะถูกส่งคืนไปยังบัตรนั้นๆ การคืนเงินไปยังบัตรเครดิต/เดบิตอาจใช้เวลาถึง 30 วันขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร

ถ้าผู้ซื้อใช้บัญชีธนาคารในการชำระเงินนี้ การคืนเงินอาจกำลังอยู่ระหว่างการประมวลผล โดยปกติแล้วใช้เวลา 3 ถึง 5 วันสำหรับการชำระเงินทางธนาคารจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ และกลายเป็นยอดเงินที่ใช้ได้ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ อาจจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารของผู้ซื้อ ถ้าต้องการดูวันที่คาดว่าจะดำเนินการคืนเงิน ให้ไปที่หน้ากิจกรรม แล้วเปิดรายละเอียดการทำรายการของการชำระเงินนี้

สามารถยกเลิกการคืนเงินได้หรือไม่

เมื่อการคืนเงินถูกส่งออกไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้