ควรทำอย่างไรหากมีปัญหากับการซื้อสินค้าด้วย PayPal

ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ขายโดยตรงก่อนเสมอ วิธีนี้มักเป็นวิธีที่เร็วและง่ายกว่าเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาขั้นต้นถ้าคุณมีปัญหาต่อไปนี้กับการทำรายการของคุณ คุณสามารถยื่นข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า คุณจะสามารถติดต่อผู้ขายและขอคืนเงินผ่านแพลตฟอร์มของ PayPal ได้

 • ไม่ได้รับสินค้า – คุณซื้อสินค้าบางอย่างแต่ไม่ได้รับ (โปรดรออย่างน้อย 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ เพื่อให้เวลาแก่ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้า)
 • แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน – คุณได้รับสินค้า แต่สินค้าแตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้อย่างชัดเจน (คุณอาจจำเป็นต้องชำระเงินค่าจัดส่งสินค้าคืน แต่อาจมีสิทธิ์ภายใต้โปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้า โปรดตรวจสอบสิทธิ์ของคุณและเปิดใช้บริการก่อนยื่นข้อพิพาท)

วิธียื่นข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายมีดังนี้
 1. ไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
 2. คลิก รายงานปัญหา
 3. เลือก ID การทำรายการที่ต้องการยื่นข้อพิพาท แล้วคลิก 'ดำเนินการต่อ'
 4. เลือกประเภทปัญหาของคุณ
 5. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการยื่นข้อพิพาทของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อควรทราบ: หากคุณคิดว่าการทำรายการดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ โปรดทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อรายงานการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

ต้องทำอย่างไรในขั้นต่อไป

ถ้าไม่สามารถติดต่อกับผู้ขายได้ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้ภายใน 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาท จากนั้นเราจะตรวจสอบเรื่องและสรุปผลการตัดสินตามหลักฐานที่เรารวบรวมจากคุณและผู้ขายของคุณ

ถ้าข้อพิพาทไม่มีการยกระดับภายใน 20 วัน เรื่องรับแจ้งนี้จะปิดลงโดยอัตโนมัติในวันที่ 21 และระบบจะปล่อยเงินไปยังผู้ขาย ไม่สามารถเปิดเรื่องรับแจ้งที่ปิดแล้วอีกครั้ง

วิธียกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง
 1. ไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
 2. คลิก 'ดู' ที่อยู่ถัดจากเรื่องของคุณ
 3. คลิก 'ยกระดับไปที่ PayPal'
 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง
หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal เราจะคืนเงินให้คุณสำหรับราคาสินค้าที่ซื้อเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งที่ชำระไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท