การป้องกันการฉ้อโกงมีตัวกรองอะไรบ้าง

ข้อมูลนี้ใช้กับบัญชีธุรกิจ

การป้องกันการฉ้อโกงมีตัวกรองดังต่อไปนี้:
 

 • คะแนนความเสี่ยงของการทำรายการ
  • ตัวกรองนี้อิงตามโมเดลความเสี่ยงของแมชชีนเลิร์นนิ่งของ PayPal เพื่อตรวจหาการทำรายการที่มีความเสี่ยงซึ่งได้รับจากแนวโน้มการฉ้อโกงในอดีตที่พบในการทำรายการทั้งหมดที่ดำเนินการโดย PayPal
 • ที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์ไม่ตรงกัน
  • รหัสไปรษณีย์ (5 หรือ 9 หลัก) หรือที่อยู่ไม่ตรงกันในระหว่างการตรวจสอบ AVS หากต้องการใช้ตัวกรองนี้ เพียงเปิดใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า/รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 • ที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์ไม่ได้รับการยืนยัน
  • ไม่สามารถยืนยันที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์ได้ในระหว่างการตรวจสอบ AVS หากต้องการใช้ตัวกรองนี้ เพียงเปิดใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า/รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 • ไม่ได้ระบุที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์
  • ไม่ได้ระบุรหัสไปรษณีย์หรือที่อยู่ หากต้องการใช้ตัวกรองนี้ เพียงเปิดใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า/รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 • รหัสไปรษณีย์ไม่ตรงกัน
  • ที่อยู่ตรงกันแต่รหัสไปรษณีย์ไม่ตรงกันในระหว่างการตรวจสอบ AVS หากต้องการใช้ตัวกรองนี้ เพียงเปิดใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า/รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 • ธนาคารที่ออกบัตรไม่รองรับ AVS
  • ผู้ออกบัตรไม่รองรับ AVS หากต้องการใช้ตัวกรองนี้ เพียงเปิดใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า/รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 • ระบบ AVS เกิดข้อผิดพลาด
  • การทำรายการไม่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ หรือพบข้อผิดพลาดในการแก้ไขในข้อความที่ทำให้ AVS ไม่สามารถดำเนินการได้ หากต้องการใช้ตัวกรองนี้ เพียงเปิดใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า/รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 • CVV หรือ CSV ไม่ตรงกัน
  • CVV ที่ระบุไม่ตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคารผู้ออกบัตร หากต้องการใช้ตัวกรองนี้ เพียงเปิดใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า/รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ตัวกรองด้านล่างปฏิเสธการทำรายการที่มีค่าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ในตัวกรองนี้ ค่าเริ่มต้นเป็นเพียงค่าแนะนำเท่านั้น โปรดใช้ฟีเจอร์การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบ:
 
 • จำนวนการทำรายการทั่วทั้ง PayPal จากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อใน 1 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธจากผู้ออกบัตรทั่วทั้ง PayPal สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อใน 7 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงทั่วทั้ง PayPal จากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อใน 90 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการทำรายการทั่วทั้ง PayPal จาก ID อีเมลของผู้ซื้อใน 1 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธจากผู้ออกบัตรทั่วทั้ง PayPal สำหรับ ID อีเมลของผู้ซื้อใน 7 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงทั่วทั้ง PayPal จาก ID อีเมลของผู้ซื้อใน 90 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการทำรายการทั่วทั้ง PayPal จากโดเมนอีเมลของผู้ซื้อใน 1 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธจากผู้ออกบัตรทั่วทั้ง PayPal สำหรับโดเมนอีเมลของผู้ซื้อใน 7 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงทั่วทั้ง PayPal จากโดเมนอีเมลของผู้ซื้อใน 90 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการทำรายการทั่วทั้ง PayPal จาก IP ของผู้ซื้อใน 1 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธจากผู้ออกบัตรทั่วทั้ง PayPal สำหรับ IP ของผู้ซื้อใน 7 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงทั่วทั้ง PayPal จาก IP ของผู้ซื้อใน 90 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการทำรายการทั่วทั้ง PayPal จากบัตรของผู้ซื้อใน 1 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธจากผู้ออกบัตรทั่วทั้ง PayPal สำหรับบัตรของผู้ซื้อใน 7 วันที่ผ่านมา
 • จำนวนการปฏิเสธชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงทั่วทั้ง PayPal จากบัตรของผู้ซื้อใน 90 วันที่ผ่านมา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงมีดังนี้
การป้องกันการฉ้อโกงคืออะไร