การถอนเงินจากบัญชี PayPal มีค่าธรรมเนียมเท่าไร

เมื่อถอนเงินจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPalค่าธรรมเนียมจะแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับบัญชีธนาคารที่คุณใช้เพื่อการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการถอนเงินในประเทศไทย