หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > บัญชีของฉัน/อัปเดตข้อมูลในบัญชี

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะเปลี่ยนรหัสผ่านและคำถามเพื่อความปลอดภัยในบัญชี PayPal ได้อย่างไรฉันจะยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งได้อย่างไรจะเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์ในบัญชี PayPal ได้อย่างไรจะเปลี่ยนชื่อในบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไรฉันสามารถเพิ่มที่อยู่ต่างประเทศในบัญชี PayPal ของฉันได้หรือไม่จะแก้ไขที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตได้อย่างไรจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหลักได้อย่างไรจะเพิ่มที่อยู่อีเมลในบัญชี PayPal ได้อย่างไรสามารถเปลี่ยนที่อยู่ PayPal เป็นที่อยู่ในประเทศอื่นได้หรือไม่จะดูและแก้ไขการตั้งค่า 'เข้าสู่ระบบด้วย PayPal' ได้อย่างไรจะดูหรือแก้ไขข้อมูลในบัญชี PayPal ได้อย่างไร