หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/สถานะของการชำระเงิน

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

สถานะของการชำระเงิน

ทำไมชำระเงินแล้ว แต่สถานะของการชำระเงินยังแสดงเป็น 'รอดำเนินการ'ทำไมเงินที่ได้รับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ซื้อจ่ายเงินตามคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้วเงินสำรองคืออะไร ทำไมต้องเก็บสำรองเงินไว้ในบัญชี PayPalจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่ได้รับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุใดการชำระเงินทาง PayPal ของฉันจึงถูกพักถ้าการชำระเงินไม่ได้ถูกระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นั้นหมายความว่าเป็นการชำระเงินที่ไม่มีปัญหาและได้รับการคุ้มครองใช่หรือไม่ทำไมถูกหักเงินจากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตซ้ำ 2 ครั้งไม่มีบัญชี PayPal แต่ทำไมได้รับอีเมลแจ้งว่ามีคนชำระเงินมาให้ทำไมชำระเงินบน PayPal ด้วยบัตรเครดิต/เดบิตไม่ผ่านผู้ซื้อของฉันยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้อง/หรือการปฏิเสธการชำระเงิน และในบัญชี PayPal ของฉันมีการพักการชำระเงิน จะต้องทำอย่างไรทำไมสถานะของการชำระเงินยังเป็น 'รอตัดบัญชี'