หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > เงินของฉัน/การใช้บัตรเดบิต-เครดิตกับ PayPal

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะหารหัส PayPal ที่ใช้สำหรับยืนยันบัตรเดบิต/เครดิตได้จากที่ไหนจำเป็นต้องยืนยันบัตรทุกใบในบัญชี PayPal หรือไม่จะยืนยันบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPal ได้อย่างไรทำไมมีการหักเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเวลาเพิ่มหรืออัปเดตบัตรจะลบบัตรเครดิต/เดบิตออกจากบัญชี PayPal ได้อย่างไรทำไมชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตไม่ผ่านทำไมจึงเพิ่มบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPal ไม่ได้ต้องทำอย่างไร ถ้ายืนยันบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไม่สำเร็จทำไมมีการเรียกเก็บเงินหลายครั้งในขั้นตอนการยืนยันบัตรจะขอรหัส PayPal (ที่ใช้สำหรับยืนยันบัตร) ใหม่ได้อย่างไรทำไมรหัส PayPal จึงหมดอายุทำไมถึงไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตร American Express ได้ทำไมต้องยืนยันบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPalจะอัปเดตวันหมดอายุของบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตได้อย่างไรบัตรเดบิต/เครดิตใดบ้างที่ใช้ได้กับ PayPalจะเพิ่มบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPal ได้อย่างไร