หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > เงินของฉัน/การใช้บัตรเดบิต-เครดิตกับ PayPal

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

การใช้บัตรเดบิต-เครดิตกับ PayPal

จะเพิ่มบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPal ได้อย่างไรจะลบบัตรเครดิต/เดบิตออกจากบัญชี PayPal ได้อย่างไรจะอัปเดตวันหมดอายุของบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตได้อย่างไรทำไมชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตไม่ผ่านทำไมต้องยืนยันบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPalต้องทำอย่างไร ถ้ายืนยันบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไม่สำเร็จจะยืนยันบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPal ได้อย่างไรจะหารหัส PayPal ที่ใช้สำหรับยืนยันบัตรเดบิต/เครดิตได้จากที่ไหนบัตรเดบิต/เครดิตใดบ้างที่ใช้ได้กับ PayPalทำไมถึงไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตร American Express ได้ทำไมมีการเรียกเก็บเงินหลายครั้งในขั้นตอนการยืนยันบัตรทำไมจึงเพิ่มบัตรเดบิต/เครดิตในบัญชี PayPal ไม่ได้ทำไมรหัส PayPal จึงหมดอายุจะขอรหัส PayPal (ที่ใช้สำหรับยืนยันบัตร) ใหม่ได้อย่างไรทำไมมีการหักเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเวลาเพิ่มหรืออัปเดตบัตรจำเป็นต้องยืนยันบัตรทุกใบในบัญชี PayPal หรือไม่