บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อพิพาทและการฟ้องร้อง/สถานะของข้อพิพาท > จะอุทธรณ์ผลการตัดสินของข้อเรียกร้องได้อย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะอุทธรณ์ผลการตัดสินของข้อเรียกร้องได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่พึงพอใจกับผลการตัดสินของข้อเรียกร้อง คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 10 วัน (นับจากวันที่ข้อเรียกร้องถูกปิดลง) ค่ะ

วิธียื่นอุทธรณ์ผลการตัดสิน

  1. ไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. เลือก 'เรื่องที่ปิดไปแล้ว' และค้นหาการทำรายการที่ต้องการยื่นอุทธรณ์
  3. คลิกปุ่ม 'ดู' ใต้คอลัมน์ "การดำเนินการ"
  4. คลิก 'อุทธรณ์ข้อเรียกร้องนี้' แล้วทำตามขั้นตอนที่เหลือบนหน้าเว็บ
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ