บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อพิพาทและการฟ้องร้อง/การเปิดข้อพิพาท > การเปิดข้อพิพาทและข้อเรียกร้องใน PayPal ต่างกันอย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

การเปิดข้อพิพาทและข้อเรียกร้องใน PayPal ต่างกันอย่างไร

ข้อพิพาท

คุณสามารถเปิดข้อพิพาทได้ภายใน 180 วัน (นับจากวันที่ทำรายการ) สำหรับกรณีดังนี้ค่ะ

  • คุณชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ หรือ
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่ผู้ขายระบุไว้อย่างเห็นได้ชัด


หลังจากที่คุณเปิดข้อพิพาทแล้ว คุณสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

ข้อเรียกร้อง

ถ้าคุณไม่สามารถหาข้อตกลงหรือแก้ไขปัญหาโดยตรงกับทางผู้ขายได้ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทให้เป็นข้อเรียกร้องได้ภายใน 20 วัน (นับจากวันที่เปิดข้อพิพาท) จากนั้นเราจะเข้าไปช่วยตรวจสอบและตัดสินเรื่องดังกล่าวให้คุณตามหลักฐานจากทั้งทางผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ