บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/รับชำระเงินสำหรับการขาย > ทำไมเงินที่ได้รับจึงถูกพักไว้ในกรณีมีข้อพิพาท

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

ทำไมเงินที่ได้รับจึงถูกพักไว้ในกรณีมีข้อพิพาท

เราพักเงินที่คุณได้รับไว้ชั่วคราว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมียอดคงเหลือเพียงพอถ้าต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อในกรณีมีการปฏิเสธชำระเงิน

เมื่อข้อพิพาทถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว การพักเงินก็จะถูกยกเลิกค่ะ

ดูความคืบหน้าของข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ