บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/ชำระเงิน > จะยกเลิกการชำระเงิน PayPal ที่ชำระไปแล้วได้ไหม

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะยกเลิกการชำระเงิน PayPal ที่ชำระไปแล้วได้ไหม

ถ้าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คุณไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินที่คุณส่งไปแล้วได้ ถ้ามีสถานะ "เสร็จสมบูรณ์แล้ว" "เสร็จสมบูรณ์แล้ว" หมายความว่าผู้รับได้รับหรือยอมรับการชำระเงินของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อผู้รับได้โดยตรงและร้องขอคืนเงินได้ ตราบใดที่คุณดำเนินการภายใน 180 วันจากวันที่ทำการชำระเงิน เพื่อค้นหารายละเอียดการติดต่อ กรุณาไปที่หน้ากิจกรรม และคลิกการชำระเงินที่ต้องการ

ถ้าคุณไม่ได้ทำการชำระเงินดังกล่าว โปรดรายงานการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย ถ้ามีปัญหาอื่นๆ กับการชำระเงินดังกล่าว เช่น ไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่คุณชำระเงิน สามารถยื่นข้อพิพาทและเริ่มสื่อสารกับผู้ขายได้

ถ้าการชำระเงินยังไม่ขึ้นเงิน
ถ้าการชำระเงินที่คุณส่งไปขึ้นว่า “ยังไม่ขึ้นเงิน” หรือ “รอดำเนินการ” แสดงว่าผู้รับยังไม่ได้รับหรือยอมรับการชำระเงินของคุณ คุณจะสามารถยกเลิกการชำระเงินของคุณได้ ถ้าปุ่ม “ยกเลิก” ปรากฏขึ้นข้างๆ การชำระเงินในหน้ากิจกรรม หรือคุณอาจขอให้ผู้รับปฏิเสธการชำระเงินได้

ถ้ายังไม่มีการขึ้นเงินเป็นเวลา 30 วัน การชำระเงินนั้นจะถูกยกเลิกและคืนเงินให้คุณโดยอัตโนมัติ
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ