บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/ชำระเงิน > จะยกเลิกการชำระเงินได้หรือไม่

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะยกเลิกการชำระเงินได้หรือไม่

ถ้ายังมีปุ่ม "ยกเลิก" คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินได้ค่ะ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ไปที่หน้ากิจกรรม
  2. คลิกการทำรายการที่ต้องการ
  3. คลิก 'ยกเลิก'
  4. คลิก 'ยกเลิกการชำระเงิน'

แต่ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม "ยกเลิก" และสถานะการชำระเงินแสดงเป็น "ยังไม่ขึ้นเงิน" ในกรณีนี้แสดงว่าผู้รับกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับหรือปฏิเสธการชำระเงินจากคุณ ถ้าผู้ขายไม่ตกลงรับเงินภายใน 30 วัน การชำระเงินจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและคุณจะได้รับเงินคืนค่ะ

ถ้าสถานะของการชำระเงินแสดงเป็น "เสร็จสมบูรณ์แล้ว" ในกรณีนี้ คุณจะยกเลิกการชำระเงินไม่ได้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ขายเพื่อขอเงินคืนค่ะ

ในกรณีที่คุณชำระเงินไปแล้วและยังไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อแก้ไขปัญหากับทางผู้ขายได้ค่ะ

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ