บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย > พลเมืองสหรัฐฯ คืออะไรตามนิยามของ FATCA และจุดประสงค์ด้านการรายงานภาษี 1099K คืออะไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

พลเมืองสหรัฐฯ คืออะไรตามนิยามของ FATCA และจุดประสงค์ด้านการรายงานภาษี 1099K คืออะไร

โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองสหรัฐฯ หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลต่อไปนี้:
  • พลเมืองสหรัฐฯ หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ ที่อยู่นอกประเทศ หรือพลเมืองสหรัฐฯ และผู้ที่พำนักอาศัยในสหรัฐฯ ที่ดำเนินธุรกิจนอกประเทศ (โดยรวมผู้ถือกรีนการ์ดด้วย)
  • องค์กรหรือห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา หรือภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือของรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถานที่นอกสหรัฐอเมริกาซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวดำเนินธุรกิจอยู่
  • ทรัสต์ถ้า (i) ศาลในสหรัฐฯ จะมีอำนาจภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในการออกคำสั่งหรือคำตัดสินที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทุกปัญหาที่มาจากการบังคับใช้ทรัสต์ และ (ii) บุคคลในสหรัฐฯ อย่างน้อยหนึ่งคนมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดของทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATCA

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ IRS
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ