บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย > FATCA กำหนดให้ PayPal รายงานเรื่องใดบ้าง

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

FATCA กำหนดให้ PayPal รายงานเรื่องใดบ้าง

ถ้าเราตัดสินใจว่าต้องรายงานบัญชีใดบัญชีหนึ่งภายใต้ข้อบังคับของ FATCA (โดยยึดถือการวิเคราะห์ข้อมูลเจ้าของบัญชีที่ FATCA กำหนด) เราต้องแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นที่ควบคุมดูแลบัญชีนั้น หรือแจ้ง IRS ถ้ายอดคงเหลือในบัญชีที่เกี่ยวข้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ควรรายงานได้แก่ข้อมูลลูกค้า (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) และข้อมูลยอดคงเหลือในบัญชี ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ FATCA กำหนดให้ส่งรายงานเป็นประจำทุกปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแจ้งข้อมูลของคุณตามที่ FATCA กำหนดโดยผ่านบัญชี PayPal
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ