บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/การคืนเงิน > จะขอเงินค่าส่งสินค้าคืนภายใต้บริการ Refunded Returns ของ PayPal ได้อย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะขอเงินค่าส่งสินค้าคืนภายใต้บริการ Refunded Returns ของ PayPal ได้อย่างไร

บริการ Refunded Returns ของ PayPal อาจช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์คืนให้ผู้ขายได้ ถ้าคุณต้องการเริ่มกระบวนการขอเงินค่าจัดส่งสินค้าคืน โปรดคลิกที่ เปิดใช้บริการฟรี ในหน้า "Refunded Returns" ของเรา

จะส่งคำขอ Refunded Returns ได้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้บริการแล้ว คุณจะสามารถขอเงินค่าส่งสินค้าคืนสำหรับสินค้าที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ได้สูงสุด 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการขอคืนเงินหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีสิทธิ์ภายใต้บริการ Refunded Returns โปรดส่งสินค้าคืนให้ผู้ขายภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเก็บใบเสร็จการรับสินค้าทางไปรษณีย์และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 

  1. ไปที่ กิจกรรม และหาการทำรายการของสินค้าที่คุณได้ส่งคืน
  2. คลิกที่การทำรายการดังกล่าว แล้วคลิก ขอเงินค่าส่งสินค้าคืน
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ