บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ผลิตภัณฑ์และบริการ/การระดมทุนจากมวลชน > จะต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้าง ถ้าต้องการใช้ PayPal ในการจัดแคมเปญเพื่อระดมทุนจากมวลชน

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้าง ถ้าต้องการใช้ PayPal ในการจัดแคมเปญเพื่อระดมทุนจากมวลชน

คุณสามารถแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่เราค่ะ

 • ชื่อ-สกุล (ตามกฎหมาย)
 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือเอกสารเพื่อยืนยันที่อยู่อาศัย
 • ที่อยู่ของบริษัทหรือร้านค้า หรือเอกสารเพื่อยืนยันที่อยู่ที่ทำงาน
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขบัตรประชาชนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 • สำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ติดต่อหลักของบัญชี PayPal (บัญชีธุรกิจ)
 • URL เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญของคุณ
 • เอกสารการจดทะเบียนองค์กรการกุศลหรือใบอนุญาตการระดมทุนที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • หลักฐานแสดงสถานะการยกเว้นภาษี หากคุณเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • แผนธุรกิจและเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ
 • ชื่อเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจของคุณ
 • กลยุทธ์การตลาด
 • ข้อมูลของตัวแทนในการดำเนินการ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย
 • กำหนดเวลาเป้าหมายในการผลิตและการจัดจำหน่าย

เราอาจจะขอให้คุณแสดงเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากนี้เพื่อยืนยันตัวตนบุคคลและ/หรือธุรกิจ หรือเพื่อยืนยันแนวทางการใช้เงินที่ได้จากการรวบรวม เราจะติดต่อคุณกลับไปค่ะ

เมื่อเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากคุณเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อประเมินว่าแคมเปญของคุณเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับแบรนด์ การเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ PayPal สำหรับแคมเปญของคุณได้

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ