บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ผลิตภัณฑ์และบริการ/การระดมทุนจากมวลชน > PayPal รองรับแคมเปญระดมทุนจากมวลชนประเภทใดบ้าง

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

PayPal รองรับแคมเปญระดมทุนจากมวลชนประเภทใดบ้าง

สำหรับในประเทศไทย เรารองรับการระดมทุนจากมวลชน 2 ประเภทค่ะ คือ การระดมทุนเพื่อการกุศล และการหาเงินทุนโดยให้สิ่งของตอบแทน ก่อนใช้ PayPal สำหรับการดำเนินการเช่นนี้ แคมเปญของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากเราก่อนค่ะ

  • การระดมทุนเพื่อการกุศล คือ แคมเปญในลักษณะของการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนกับทางรัฐ โรงเรียน ทีมกีฬา โดยทั่วไปแล้วแคมเปญเหล่านี้จะดำเนินการผ่านทาง:
    • การรับบริจาคเงิน โดยเงินทั้งหมดจะเข้าองค์กรหรือกลุ่มการกุศล
    • การขายสินค้าหรือบริการ โดยรายได้ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจะมอบถูกให้แก่องค์กรหรือกลุ่มการกุศล
  • การระดมทุนโดยให้สิ่งของตอบแทน คือ แคมเปญการระดมทุนจากมวลชน โดยให้สิ่งของตอบแทนแก่ผู้บริจาค โดยสิ่งของดังกล่าวไม่ใช่เงิน แต่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เช่น วิดีโอเกม ภาพยนตร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ