บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย > กระบวนการตรวจสอบตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายเป็นอย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

กระบวนการตรวจสอบตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายเป็นอย่างไร

เมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือตีคืนการชำระเงิน เราจะพักเงินในบัญชี PayPal ของผู้ขายไว้ชั่วคราวค่ะ จากนั้นเราจะส่งอีเมลและโพสข้อมูลในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย เพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เพื่อแก้ไขปัญหากับทางผู้ซื้อ เราจะขอให้ผู้ขายไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เราค่ะ (แล้วแต่กรณี)

  • กรณีผู้ซื้อยื่นเรื่องการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต: ผู้ขายจะต้องแจ้งหลักฐานการจัดส่งสินค้า
  • กรณีผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า (มูลค่าการทำรายการน้อยกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ): ผู้ขายจะต้องแจ้งหลักฐานการจัดส่งสินค้า
  • กรณีผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า (มูลค่าการทำรายการไม่น้อยกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ): ผู้ขายจะต้องแจ้งหลักฐานการส่งมอบสินค้าที่มีลายเซ็นรับรองจากผู้รับสินค้า 

เมื่อเราได้รับข้อมูลจากผู้ขายเรียบร้อยแล้ว เราจะตรวจสอบเรื่องและพิจารณาว่าการทำรายการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่

  • ถ้าเป็นไปตามข้อกำหนด เราจะยกเลิกการพักเงินและเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นสิทธิ์ของผู้ขาย
  • ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกคืนให้ผู้ซื้อและเงินค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีการปฏิเสธชำระเงินอาจจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของผู้ขาย


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ขายของเรา

ข้อควรทราบ: เงินค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีการปฏิเสธชำระเงินเป็นค่าธรรมเนียมที่ทางบริษัทบัตรเครดิตเป็นผู้เรียกเก็บ

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ