บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย > กรณีมีการยื่นข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะต้องส่งหลักฐานใดบ้างให้ PayPal เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขาย

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

กรณีมีการยื่นข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะต้องส่งหลักฐานใดบ้างให้ PayPal เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขาย

โปรดไปศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เราค่ะ (แล้วแต่กรณี)

  • กรณีผู้ซื้อยื่นเรื่องการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต: หลักฐานการจัดส่งสินค้า
  • กรณีผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า (มูลค่าการทำรายการต่ำกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ): หลักฐานการจัดส่งสินค้า
  • กรณีผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า (มูลค่าการทำรายการเท่ากับหรือสูงกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ): หลักฐานการส่งมอบสินค้าที่มีลายเซ็นรับ

หลักฐานการจัดส่งสินค้า คือ เอกสารออนไลน์หรือเอกสารทั่วไปจากทางบริษัทจัดส่ง ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สถานะ 'จัดส่งแล้วและวันที่จัดส่งทางไปรษณีย์
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับต้องตรงตามที่ปรากฎในหน้า "รายละเอียดการทำรายการ"
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งต้องตรงกับชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย
  • มีข้อมูลแสดงสถานะล่าสุดของการจัดส่งสินค้า

หลักฐานการส่งมอบสินค้าที่มีลายเซ็นรับ คือ เอกสารออนไลน์หรือเอกสารทั่วไปจากบริษัทจัดส่ง ซึ่งต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สถานะ 'นำส่งแล้วและวันที่นำส่ง
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับจะต้องตรงกับที่ปรากฏในหน้า "รายละเอียดการทำรายการ"
  • มีลายเซ็นต์ของผู้รับว่าได้รับสินค้าแล้ว
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ